Jouw arbeidsvoorwaarden als uitzendkracht bij Mainwork

Als je via Mainwork aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de NBBU-CAO 2019-2021. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd die voor een uitzendkracht gelden.

In de CAO staat vermeld waarop de hoogte van je salaris en vergoedingen worden vastgesteld. Verder staan er afspraken in over vakantie, feestdagen en verlof en de rechten met betrekking tot pensioen.

Daarnaast zijn er in de CAO ook afspraken opgenomen over de lengte van je proeftijd en de duur van je opzegtermijn. Hierin wordt ook uitleg gegeven over het fasesysteem en welke rechten en plichten hieraan verbonden zijn.

Mochten er verder toch nog vragen zijn omtrent de NBBU-CAO kun je altijd contact opnemen met ons kantoor.