Kwaliteit

NBBU-lidmaatschap

Mainwork is lid van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Het NBBU-lidmaatschap garandeert dat een uitzendonderneming voldoet aan hoge kwaliteitseisen, onder meer op het gebied van gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdrachten van sociale premies. NBBU-leden worden regelmatig getoetst en gescreend.

NEN 4400-1 certificaat (SNA)

Mainwork is NEN 4400-1 gecertificeerd. Deze certificering garandeert opdrachtgevers dat de wettelijke en fiscale administratie van Mainwork geheel op orde is.

Om het NEN 4400-1-certificaat te behouden wordt geregeld een audit uitgevoerd. Er wordt o.a. getoetst op de juistheid en volledigheid van de administratie en op de afdracht van Loonbelasting en omzetbelasting. Ook identiteitscontrole en toetsing aan een veelheid aan wetten en regels vallen binnen het toetsingskader voor de NEN 4400-1 certificering.

KIWA certificaat

Met dit certificaat laat Mainwork zien dat ze efficiënt en veilig werken en dat de (werk)processen beheerst worden en gestreefd wordt  naar een duurzame onderneming. Zo worden risico’s verkleind en wordt de kwaliteit binnen het bedrijf verbetert. Met deze certificering is Mainwork bevoegd om nationale- en internationale chauffeurs uit te zenden.

Verklaring betalingsgedrag

Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de NBBU zijn financieel betrouwbaar. Zij zijn aangesloten bij het SVU register, dan wel bij een andere organisatie die kan aantonen dat zij voldoet aan waarborgen die gelijkwaardig zijn aan de waarborgen die SVU biedt. SVU toetst periodiek op correct betalingsgedrag van sociale premies en belastingen. Dat beperkt het risico van de inlenersaansprakelijkheid.

VCU

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een certificering voor uitzendbureaus vanuit Stichting Samenwerken Voor Veiligheid waarbij beoordeeld wordt op criteria op het gebied van veiligheid en gezondheid. Uitzendkrachten die werken bij VCA gecertificeerde bedrijven, werken vaak onder omstandigheden die risico meebrengen, zoals in fabrieken, op bouwterreinen, werkplaatsen en installaties. Het VCU certificaat is vooral bedoeld voor een uitzendorganisatie die personeel beschikbaar stellen aan VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving.

Mainwork beschikt over het VCU-certificaat voor alle vestigingen.